Muzaffer Şahin

Gazeteci, yazar, öğretim üyesi.

AJANS GAZETECİLİĞİ VE HABER AJANSLARI

Yrd.Doç.Dr. Muzaffer ŞAHİN

Gazeteci-Öğretim Üyesi

Pelikan Yayınları

Kitle iletişim araçlarının yayın tekniği, gazetecilikte branşlaşmayı kaçınılmaz hale getirmiş; gazete, dergi, radyo, televizyon, internet, yeni medya, ajans gazeteciliği gibi ayrımlar, branşlar oluşmuştur.

Bunlar içerisinde ajans gazeteciliği en geniş kapsamlı branş haline dönüşmüş, hatta haber ajansları diğer branşlardaki gazetecilerin yetiştiği okul haline gelmiştir. Ajans gazeteciliğinde, özellikle merkez ve bölgesel yapılanmaların olduğu birimlerde; ekonomi, politika, spor, diplomasi, kültür-sanat vb. alanlarda uzmanlaşmanın yaygınlaştığı görülmektedir.

Ajans gazetecisi, bulunduğu coğrafyada (ülkede, ilde, ilçede) kurumunu tek başına temsil ediyorsa, diğer gazetecilik branşlarının donanımına sahip olmak ve onların teknik altyapısını öğrenip kullanmak zorundadır.Artık bir ajans muhabirinin, yazdığı haberin fotoğraf ve görüntüsünü çekip, bunları işleyerek merkezine iletebilecek kapasitede olması gerekmektedir.

Ajans gazeteciliğini diğer gazetecilik branşlarından ayıran özellik; haberin dili, üslubu, formatı, muhabirin zamanı kullanması, özgün içerik üretmesi ve bu içeriklerin toptan alıcılar olan abonelere yayımlanmasıdır.

Ajans gazetecileri, aboneleri olan gazete ve televizyonlar vasıtasıyla ülkenin ve dünyanın en büyük gazete tirajına ve en yüksek izleyici kitlesine sahip gazetecileridir.

Türkiye’de, haber ajanslarında kadrolu ve telifli (kaşeli) çalışan gazeteci sayısı 4 bini aşmıştır. Dünyada ajans gazetecisi sayısı on binlerle ifade edilmektedir. 

Gazeteci, öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ŞAHİN tarafından kaleme alınan ve PELİKAN Yayınevi tarafından basılan bu eserde,  gazeteciliğin ajansçılık branşında görev almak isteyenlere, ajans haberciliği adım adım örneklerle anlatılmakta ve haber ajansları hakkında bilgi verilmektedir.

— 1 yıl önce
Saraydaki Kayserili ŞÜKRÜ BEY

Saraydaki Kayserili

ŞÜKRÜ BEY

(Vahdettin’in hizmetinde 40 yıl)

MUZAFFER ŞAHİN

PELİKAN YAYINCILIK

Ocak-2012

Osmanlı İmparatorluğu’nun son padişahı Vahdettin’in hizmetine giren ve 40 yıl boyunca yanında bulunan, sadakatiyle onun güvenini kazanan Kayserili Şükrü Bey, Padişahın 1922 yılında İstanbul’dan sürgüne gitmesi sırasında beraberinde götürdüğü bir kaç kişiden biridir.

Vahdettin’in 1926’da San Remo’da vefatına kadar özel hizmetini sürdüren Kayserili Şükrü Bey, 1924 yılında “150’likler” listesine dahil edilince vatanına dönemez. Değişik ülkelerde dolaşır durur. Çoğunlukla Şam’da Vahdettin’in mezarının bulunduğu Sultan Selim Tekkesi’nde kalır.

San Remo’da Vahdettin’in vefatından sonra ve Şam’da bulunduğu yıllarda Şükrü Bey’den yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi makamları tarafından, hanedan üyeleri ile Vahdettin’e yakın diğer kişiler hakkında bilgi istenir, aynı zamanda takibe alınır.

Cenova’da iken konsolosluk onayıyla eşine vekâlet verdiği halde Kayseri-Keşlik Köyü’ndeki malı mülkü İncesu Kaymakamlığı tarafından yok pahasına satılır.

1938 yılında, yurda girişi yasaklı olan 150’liklere af çıkar, ancak Şükrü Bey’e pasaport verilmediği için yine vatanına dönemez. Aftan iki yıl sonra Beyrut Konsolosluğu’ndan tek girişlik bir pasaport temin eder ve 1940 yılında vatanına döner.

İstihbarat Şükrü Bey’i ülke içinde de takibe alır, attığı her adım izlenir, rapor edilir.

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye mektup yazar, siyasetle ilgisi olmadığını belirtir, emeklilik ve diğer maddi haklarının iade edilmesini ister. Kendi ifadesiyle “tek suçunun 40 yıl boyunca ekmeğini yediği kapıya sadakat göstermek olduğunu” belirtir. Yazdığı acıklı ve yalvarış dolu mektup ve diğer başvurularından bir sonuç alamaz, hiçbir hakkı iade edilmez.

İstanbul’da eşi vefat edince başöğretmen olan oğlu Hami’nin yanına, Kuşadası’nın Burgaz köyüne gider. 1942 yılında Şükrü Bey için son gizli resmi yazı yazılır: “Kayserili Şükrü Bey Kuşadası’nda vefat etmiştir…” Burgaz’da defnedilir.

Şükrü Bey’in Kayseri ve İstanbul’da iki aile soyu devam eder. Kayseri’deki oğlu “Şahin” soyadını alır, Yeşilhisar nüfus kütüğüne kaydolur, yaşamını Kayseri-Gesi, İncesu ve Yeşilhisar’da sürdürür. İstanbul’daki ailesi ise Çengelköy nüfusuna kayıtlıdır ve “Yalkut” soyadını alır. Buradaki ailenin bir kısmı İstanbul’da, bir kısmı Kuşadası’nda yaşar.

Muzaffer ŞAHİN’in kaleme aldığı, PELİKAN Yayınlarından çıkan Saraydaki Kayserili ŞÜKRÜ BEY isimli eserde, Şükrü Beyin hayat hikayesi ve hatıraları anlatılmaktadır. Bu eser belgesel bir çalışmadır; Kayserili bir gencin köyünde, sarayda ve sürgündeki yaşam öyküsü anlatılır. Şükrü Bey sürgün yıllarının tanıklıklarını bizzat nakletmektedir. Kitapta Şükrü Bey’in hatıralarının yanı sıra Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan ve yayın yasağı kalkan gizli dosyasındaki dokümanlara da yer verilmiştir.

— 2 yıl önce
MGK 28 Şubat Öncesi ve Sonrası

MGK
28 ŞUBAT
Öncesi ve Sonrası

 


Gazeteci-Yazar Muzaffer ŞAHİN’in 28 Şubat sürecinde gün gün yaşanan gelişmeleri, açıklamaları ve bildirileri belgesel bir yaklaşımla ele aldığı bu eserin, gözden geçirilmiş 2. baskısı PELİKAN YAYINLARI’ndan çıktı.

 

Kitapta; RP Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Başbakanlığında, DYP Genel Başkanı Prof. Dr. Tansu ÇİLLER’in katılımıyla kurulan 54. koalisyon hükümeti döneminde yaşanan önemli olaylar ve görüşler ile 26, 27, 28 Şubat 1997 günlerindeki gelişmeler, zamanın Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı KARADAYI’nın İsrail gezisinde verdiği beyanatlar, tarafların karşılıklı açıklamaları, 28 Şubat MGK Bildirisi ve MGK Kararları, Başbakan ERBAKAN’ın Ulusa Seslenişi, 1 Mart ve izleyen günlerdeki gelişmeler, Genelkurmay Başkanlığınca verilen İrtica Brifinginin tam metni, zamanın Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL’in açıklamaları, 54. hükümetin istifası ve ANAP Genel Başkanı Mesut YILMAZ Başbakanlığında kurulan 55. koalisyon hükümetinin koalisyon protokol metni yer almaktadır.

 

— 2 yıl önce
Özgeçmiş

 

ÖZGEÇMİŞ

  • Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Şahin
  • Gazi Üniversitesi
  • İletişim Fakültesi
  • Gazetecilik Bölümü
  • Gazetecilik Ana Bilim Dalı

İletişim Bilgileri

E-mail: muzasahin@gmail.com

1. Eğitim

 Lisans

Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Rd.Tv. Bölümü, 1982

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rd.Tv.Bl.Dl., 1985

Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rd.Tv.Bl.Dl., 1990

Milli Güv. Akademisi

Anadolu Ajansı adına, Sivil Müdavim Eğitim Programı (5 ay), 2006

2. Mesleki Deneyim

 -Hürriyet Haber Ajansı (hha): Muhabir, Redaktör, İstanbul, 1982-1986

                                               Parlamento Muhabiri, Ankara, 1986-1988

-Ekonomik Panorama Dergisi-Gelişim Yayınları: Muhabir, Büro Şefi, Ankara, 1989-1990

-Anadolu Ajansı (AA): Ankara, Ekonomi Servisi Muhabir, Redaktör, Müdür Yardımcısı, 1990-1993 

                                 Ekonomi ve İç Haberler Müdürü, 1994-1997

                                 Haber Yayın Müdür Yrd. Redaktör, 1997-2002

                                 Haber Yayın Daire Başkanı, 2003-2010 

                                 Genel Müdürlük Danışmanı, 2010-2011   

-Sürekli Basın Kartı sahibi

3. Proje ve diğer etkinlikler

1.Anadolu Ajansı: İl Bülteni (2004)

2.Anadolu Ajansı, Almanya Bülteni (Avrupa) (2009)

3-BYEGM’nün Haber Satın Alma Sürecinde Haber Ajanslarına Uyguladığı Yüzde 18 KDV Oranının İstisna Kapsamına Alınıp Kaldırılması Yasa Önerisi.Kanun Adı: Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kanun Kabul Tarihi:25.12.2003, Kanun No: 5035, Mükerrer Resmi Gazete: 2 Ocak 2004, Sayı: 25334 

4. Bilimsel Yayınlar

Tezler

1.Yüksek Lisans: Kitle İletişiminde Besleyici Yankı ve TRT Televizyonunun Bu Açıdan İncelenmesi, 1985 

2.Doktora: Televizyon Yayıncılığı ve Siyasi Çevre İlişkisi, 1990

3.Milli Güvenlik Akademisi, Grup Araştırma Semineri Görev Tezi, Dünyada ve Türkiye’de Üst Düzey Kamu Yöneticisi Yetiştirme Politikası, 2006

5. Diğer Yayınlar

1-Şahin, Muzaffer, Anadolu Ajansı Yayıncının El Kitabı,  AA-Ankara, 2005

2-Şahin, Muzaffer, MGK 28 Şubat Öncesi ve Sonrası,  (haber-belgesel), birinci baskı Ufuk Kitabevi-Kayseri, 1997, İkinci baskı, Pelikan Yayınevi,-Ankara, 2012 

3-Şahin, Muzaffer, Saraydaki Kayserili Şükrü Bey (Vahideddin’in Tütüncübaşısı, Vahideddin’in hizmetinde 40 yıl), belgesel kitap, Pelikan Yayınevi, Ankara, 2012

6.Kitapta Bölümler

1-Şahin, Muzaffer, “Anadolu Ajansı’nda Bülten-Servis Hizmetleri”, 90.Yılında Anadolu Ajansı, Anadolu Ajansı Yayınlar, No:11,  Yayına Hazırlayan: Serdar Doğan, Ankara, s.114-118,  2010

7.Kitap Editörlüğü

1.Şahin, Muzaffer, Anadolu Ajansı Muhabirin El Kitabı-Editör, AA Yayınları, Ankara, 2008

8. Film ve Belgesel Video

1- Şahin, Muzaffer, Koordinatör Asistanı, “Atatürk I Stand for Your Dreams”, Marner Production (ABD), Çekim mekanları: Samsun, Amasya, Boğazkale, Erzurum, Sivas, İzmir, Çanakkale, Bergama, İstanbul, Ankara,  60 dakika, 1981

2-Şahin, Muzaffer, Yönetmen, Keşlik Belgeseli-Kapadokya’da Bir Köy, VCD-DVD 30 dakika, 2005

9. Gazete ve Dergi Makaleleri

1-Şahin, Muzaffer, “Televizyondaki Gizli Reklam”, Genç Kalemler, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabirleri Derneği (CBMD) Aylık Yayını, Sayı:8, s.10, (Temmuz, 1990)

2-Şahin, Muzaffer, “Televizyon­-Körfez Krizi: Evrensel Köy”, Genç Kalemler, CBMD Aylık Yayını, Sayı:9, s.5, (Ağustos, 1990)

3-Şahin, Muzaffer, “Anayasa ve Çanak Antenlerin Geleceği”, Genç Kalemler, CBMD Aylık Yayını, Sayı: 13, s.17, (Aralık, 1990)

4-Şahin, Muzaffer, “Meclis’te Seçmen Gözü (TBMM Tv)”, Genç Kalemler, CBMD Aylık Yayını, Sayı:14, s.15, (Ocak, 1991)

5-Şahin, Muzaffer, “TRT Yönetimi: Hadi Biraz Cesaret (Gazete Eleştirmenliği Programı)”, Genç Kalemler, CBMD Aylık Yayını, Sayı:17, s.6, (Nisan, 1991) 

6-Şahin, Muzaffer, “Ekonomi Muhabirliği ve Basın Yayın Yüksek Okulları”, Ekonomi Muhabirleri Derneği Yayın Haber Bülteni,  sayı:3, s.5., (Temmuz-Ağustos 1992)

7-Şahin, Muzaffer,  (Mahlas: Mustafa K.Değirmeci) “Türk Basınının İhtiyacı: Abone Sistemi”, Halley Productions, Arena Dergisi (Aylık)  Sayı:2, s.110, (Şubat, 1993)

8-Şahin, Muzaffer, “Türk İnsanı Medya Sayesinde Uzun Atlıyor”, Halley Productions, Arena Dergisi (Aylık)  Sayı:3, s.110, (Mart, 1993)

9-Şahin, Muzaffer, “Yıkılan TRT Değil İktidar Tekeli”, Halley Productions, Arena Dergisi (Aylık)  Sayı:4, s.117, (Nisan, 1993)

10-Şahin, Muzaffer, “Radyosuz Günler”, Halley Productions, Arena Dergisi (Aylık)  Sayı:5, s.111, (Mayıs, 1993)

11-Şahin, Muzaffer, “Radyo-4 Atağı ve Televizyonda Gelecğin Sorunu”, Halley Productions, Arena Dergisi (Aylık)  Sayı:6, s.110, (Haziran, 1993)

12-Şahin, Muzaffer, “Vasiyete İhanet Sayılır mı? Hürriyet Gazetesi ve Değişen Kıbrıs Yayın Politikası”, Halley Productions, Arena Dergisi (Aylık)  Sayı:7, s.105-106, (Temmuz, 1993)

13-Şahin, Muzaffer, “Yayıncılıkta Bir İleri Aşama: Uzmanlaşma”, Halley Productions, Arena Dergisi (Aylık)  Sayı:10, s.104, (Ekim, 1993)

14-Şahin, Muzaffer, “Gazete-Tv Savaşı ve Medyanın Geleceği”, Halley Productions, Arena Dergisi (Aylık)  Sayı:11, s.104, (Kasım, 1993)

15-Şahin, Muzaffer, “Medya-Terör ve Propağanda”, Halley Productions, Arena Dergisi (Aylık)  Sayı:12, s.103, (Aralık, 1993)

16-Şahin, Muzaffer, “Televizyonlar ve Seçim Süreci”, Halley Productions, Arena Dergisi (Aylık)  Sayı:13, s.105, (Ocak, 1994)

17-Şahin, Muzaffer, “Reklamların Payı 1.3’e İndi, TRT Zor Durumda”, TOBB Yayını, Ekonomik Form, s.58-60, (Nisan 1994)

18-Şahin, Muzaffer, “Cola mı Yoksa Ulusal Kültür mü Tüketiyoruz”, Yeni Yüzyıl Gazetesi, Prespektif, s.20, (20.06.1996)

19-Şahin, Muzaffer, “Cumhuriyet’in 75.Yılında Türk Basını Üzerine Tartışmalar”, Yeni Türkiye, Cumhuriyet Özel Sayısı IV, Kültürel Değerlendirme, Eylül-Aralık 1988, Sayı:23-24, Ankara, s.2777-2780, (1988)

10. Konferans, ders ve diğer etkinlikler

1-Şahin, Muzaffer, “Ajansın Geleceği ve Abonelerin Beklentileri”, UM-AG, AA Meslek İçi Eğitim Proğramı, Ankara, 3-14 Mayıs-1999

2-Şahin, Muzaffer, Orman Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Programı, Ankara, 1-3 Mayıs, 2002

3-Şahin, Muzaffer, “Terör ve Medya”, Ankara Ticaret Odası (ATO) Konferansı, Ankara, 2007,

4-Şahin, Muzaffer, “Gazeteci ve Haber”, Konferans, TUBİTAK İletişim Sorumluları Çalıştayı,  Gebze, 12-13 Nisan 2007 

5-Şahin, Muzaffer, “Ankara’da Ajans Yayıcılığı”, Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi (Vekam), Ankara İzdüşümleri: Çarşamba Toplantıları, Ankara, 25.06.2008

6-Şahin, Muzaffer, Medya Kavramı ve Kuruluşlar (Haber Ajansları ve Gazeteler), Milli Güvenlik Akademisi, konferans, Ankara, 19 Ocak 2009 

7-Şahin, Muzaffer, “Anadolu Ajansı, Ajans Haberciliği”, Gazi Üniversitesi İİBF Borsa Merkezi, “Kariyer Model:Medya Paneli”, Ankara, 05.05.2010

8-Şahin, Muzaffer, 18. Milli Eğitim Şurası, Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Yönlendirme Komisyonu Üyesi, (Anadolu Ajansı adına), Kızılcahamam, 1-5 Kasım-2010

9-Şahin, Muzaffer, Üçüncü Gelecekle İletişim Çalıştayı – Medya Okuryazarlığı , RTÜK, Antalya, 13-15 Mayıs 2011 

11.Verdiği dersler

Lisans

Haber Ajansları

Ajans Muhabirliği

Uygulamalı Gazetecilik

— 2 yıl önce